PUTRA SEJARAH

PUTRA SEJARAH

Saturday, 15 October 2011

Tajuk Tudingan Tema 12~Bab 9 (Perang Dunia Pertama - Sebab & Kesan)

Nyatakan sebab-sebab tercetusnya Perang Dunia Pertama.


F1    Kemunculan nasionalisme di Eropah.
F2    Negara-negara kecil di Eropah bersatu membentuk sebuah negara bangsa lebih besar.
F3    Kuasa-kuasa besar ini berlumba-lumba untuk mendapatkan tanah jajahan.
F5    Nasionalisme yang kuat menyebabkan kuasa besar ini sanggup berperang untuk membuktikan   
        kekuasaan masing-masing.
F6    Kewujudan pakatan negara-negara Eropah.
F7    Perikatan Kuasa Tengah / Pakatan Bertiga dibentuk
F8    Pakatan Kuasa Tengah terdiri Jerman, Austria-Hungry dan Italy
F9    Pakatan Bertiga terdiri Britain , Peranchis dan Rusia.
F10  Persaingan antara kedua-dua pakatan ini mengancam perimbangan kuasa dunia yang wujud pada masa 
         itu.
F1     Kuasa-kuasa besar ini bersaing merebut peluang ekonomi.
F12   Mereka juga bersaing untuk mendapatkan tanah jajahan /bahan mentah
F13   Mereka mahu  memasarkan barang keluaran mereka
F14   Faktor segera yang mencetus perang ialah pembunuhan Archduke Franz Ferdinand  pewaris takhta 
         Austria-Hungary dan isterinya  oleh pengganas Serbia.
F15   Austria yang mendapat sokongan Jerman mengisytiharkan perang terhadap Serbia.
F16   Serbia pula disokong oleh sekutunya Rusia dan Peranchis
F17   Serangan Jerman terhadap Peranchis
F18   Jerman yang menyerang Perancis melalui negara berkecuali Belgium menimbulkan kemarahan Britain.
F19   Britain meminta bantuan Amerika Syarikat menentang Jerman.
F20   Jerman menyerang kapal dagang Amerika Syarikat menyebabkan Amerika turut terlibat dalam perang 
          itu.

Huraikan kesan-kesan Perang Dunia Pertama

F1        Kesan politik
H1a      Menamatkan pemerintahan beraja di Eropah
H1b      Persidangan Damai  pada Jun 1919
H1c      Pemeteraian Perjanjian Versailles
H1d     Mengubah peta Eropah
H1e      Membentuk beberapa buah negara baru

F2        Pembentukan Liga Bangsa pada tahun 1919
H2a      Matlamat adalah menggalakkan keamanan
H2b      Dan kerjasama antarabangsa
H2c      Disamping menjamin keselamatan bersama
H2d     Liga gagal menjamin kesejahteraan dunia

F3        Kesan ekonomi
H3a      Negara-negara berperang mengalami inflasi
H3b      Hutang peperangan yang tinggi
H3c      Perbelanjaan peperangan terlalu besar
H3d     Pakatan Bertiga membelanjakan US$125 billion
H3e      Perikatan Kuasa Tengah membelanjakan US$60 bilion
H3f      Masalah inflasi
H3g      Penggangguran

F4        Pasaran dunia diambil alih oleh Amerika Syarikat
H4a      Dan Jepun
H4b      Kesan ini dirasai oleh negara-negara Eropah / terutama Britian
H4c      Britian kehilangan satu per tiga daripada perdagangan luarnya

F5        Kesan sosial
H5a       Kehilangan nyawa begitu ramai
Cara-cara mengelakkan berlakunya peperangan.

F1    Mematuhi dan mengamalkan undang-undang
F2    Menghormati dan tidak mencabar hak orang lain
F3    Menanam kesedaran pentingnya keamanan
F4    Mengutamakan keharmonian kaum
F5    Berbaik-baik dengan semua negara
F6    Mengadakan hubungan diplomatik dengan negara luar
F7    Mematuhi matlamat Piagam PBB
F8    Berbaik-baik dengan semua negara tanpa mengira ideologi
F9    Kerjasama di peringkat antarabangsa
F10  Bersama-sama menentang keganasan
F11   Meningkatkan taraf hidup rakyat

Tajuk Tudingan Tema 11~Bab 6 (Pembentukan Malaysia 1963)

Jelaskan faktor dari segi ekonomi yang membawa kepada pembentukan malaysia pada 1963.


F1  Mewujudkan pasaran yang luas
F2  Menggalakkan pelaburan
F3  Menggalakkan perkembangan industri pertanian
F4  Mewujudkan kerjasama serantau dalam bidang ekonomi
F5  Memanfaatkan keistimewaan sumber yang ada di negeri-negeri
F6  Tanah Melayu kaya dengan getah/bijih timah  
FSarawak dan Sabah  mempunyai    sumber bala
F8  Brunei kaya dengan sumber minyak

Terangkan reaksi negara luar cadangan pembentukan Malaysia

(a) Indonesia

F1      Membantah pembentukan Malaysia
H1a    Penentangan bermula pada akhir  tahun 1962
H1b    Berpendapat  pembentukan  Malaysia  merupakan  satu  bentuk penjajahan/neokolonialisme
H1c    pembentukan Malaysia mengancam Indonesia
F2      Pandangan disuarakan oleh Parti Komunis Indonesia (PKI
H2a    PKI mempengaruhi Presiden Sukarno
F3     Mengisytiharkan Dasar Konfrantasi
H3a  Presiden Sukarno mengumumkan Ganyang Malaysia
H3b  Menyerang kapal-kapal nelayan Tanah Melayu
H3c  Menceroboh ruang udara Malaysia
H3d  Melancarkan serangan terhadap Malaysia melalui Johor, Sarawak dan Sabah
H3e  Memburukkan nama Malaysia di Negara Afro-Asia
   H3f  Memburukkan nama Malaysia di Negara Dunia Ketiga.

(b) Filipina

F1      Pengumuman rasmi menuntut hak ke atas Sabah
H1a    Mendakwa Sabah sebahagian daripada Kesultanan Sulu
H1b    Mengemukakan perjanjian antara Sultan Sulu/Sultan Jamalul
           Alam dengan Baron Von Overbeck.
H1c    Perjanjian dijadikan sebagai asas tuntutan.