PUTRA SEJARAH

PUTRA SEJARAH

Tuesday, 31 May 2011

Tajuk Tudingan Tema 8 ~ Bab 5

ISI KANDUNGAN PERJANJIAN AQABAH PERTAMA

 • Suku Aus dan Khazraj hendaklah beriman kepada Allah dan Rasul
 • Suku Aus dan Khazraj berjanji akan membantu perjuangan Nabi Muhammad s.a.w
 • Mereka berjanji tidak akan melakukan amalan jahiliah seperti mencuri, minum arak dan membunuh bayi perempuan

ISI KANDUNGAN PERJANJIAN AQABAH KEDUA
 • Suku Aus dan Khazraj memeluk Islam
 • Mengukuhkan lagi taat setia kepada nabi Muhammad s.a.w
 • Menjemput nabi Muhammad s.a.w dan orang Islam di Makkah berhijrah ke Madinah
 • Mereka menyediakan tempat tinggal dan menjanjikan keselamatan untuk baginda dan orang Islam Makkah.
 • Mereka juga menyatakan kesediaan mempertahankan Islam

PRINSIP PEPERANGAN DALAM ISLAM
 • Peperangan tidak dibenarkan kecuali untuk mempertahankan maruah diri, bangsa, agama dan negara
 • Peperangan hanya boleh dilakukan dengan keizinan Allah
 • Allah membenarkan berperang untuk mencari keamanan
 • Peperangan dalam Islam untuk menentang kezaliman dan mempertahankan diri
 • Islam menganjurkan perdamaian jika pihak musuh inginkan perdamaian
 • Tentera Islam dilarang membunuh sesuka hati
 • Tidak dibenarkan membunuh orang yang lemah seperti orang tua, kanak-kanak dan wanita, pesakit dan orang yang menyerah diri
 • Mereka dilarang membunuh binatang ternakan
 • Mereka dilarang memusnahkan tanam-tanaman
 • Mereka dilarang merobohkan tempat ibadat

KEPENTINGAN PEMBUKAAN SEMULA KOTA MAKKAH
 • Menunjukkan sifat pemaaf Nabi Muhammad s.a.w
 • Kaabah terpelihara daripada unsur-unsur jahiliah
 • Penyembahan berhala dihapuskan selama-lamanya
 • Masyarakat mendalami ilmu pengetahuan Islam
 • Kota Makkah dijadikan kota suci umat Islam
 • Pembuka jalan ke arah penyebaran Islam ke seluruh tanah Arab
 • Mewujudkan pusat pemerintahan Islam yang kuat di Makkah

Tajuk Tudingan Tema 7 ~ Bab 3 (Esei)
1.(a) Nyatakan cara penyebaran agama  Hindu dan Buddha  di Asia Tenggara

Soalan
Kod
Butiran
Markah
1(a)
F1
Dibawa oleh Ksyatria atau tentera
1

H1a
Disebar melalui golongan penakluk dari India
1

H1b
Membentuk jajahan takluk di Asia Tenggara
1

F2
Dibawa oleh pedagang atau Vaisya
1

H2a
Perdagangan dua hala berkembang pada abad ke 5 SM
1

H2b
India mendapat logam emas dariAsia Tenggara
1

H2c
Maharaja Vespian Rom memberhentikan perdagangan emas dengan India
1

H2d
mengelak kehilangan sumber emas
1

H2e
memberi ruang lebih luas perdagangan antara India dengan Asia Tenggara
1

F3
dibawa oleh golongan Brahmin
1

F4
pengambilan aspek kebudayaan yang menarik
1

H4a
kemudian disesuaikan dengan budaya tempatan
1

H4b
bukti arca ikatan tali kulit harimau yang ditemui di Srivijaya
1

               
                                                       Mak              
6M

               1.(b) Pengaruh Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran
          kerajaan awal di Asia Tenggara
Soalan
Kod
Butiran
Markah
1(b)
F1
mengamalkan sistem beraja dari India
1

H1a
bermulanya penggunaan gelaran raja untuk ketua kerajaan
1

F2
raja berada di puncak pemerintahan
1

H2a
selepas itu pembesar iaitu Brahmin
1

H2b
diikuti dengan rakyat
1

H2c
hamba golongan paling bawah
1

F3
raja berkuasa mutlak
1

H3a
meliputi pentadbiran / hubungan luar / ketenteraan
1

H3b
perintah raja menjadi undang-undang
1

HC3
sesiapa melanggar perintah dianggap menderhaka / mereka tidak diampunkan
1

H3d       
raja dikehendaki adil terhadap golongan yang diperintah
1

F4
raja sebagai bayangan tuhan
1

H4a
lahir konsep dewa-raja dalam sistem pemerintahan
1

H4b                
dipercayai memiliki kesaktian
1

F5
lahir unsur mitos dan legenda asal usul raja
1

H5a
bertujuan mengukuhkan kedudukan dan status
1

F6
wujud adat istiadat pertabalan raja
1

H6a
bertujuan mengukuhkan kedaulatan raja
1

H6b
upacara dipimpin oleh golongan Brahmin
1

H6C
dapat membezakan kedudukan raja daripada golongan yang diperintah
1

F7
raja berkuasa terhadap seluruh alam semesta
1

H7a
bertujuan menjadi raja terulung
1

H7b
mendirikan kompleks kota
1

H7c
lambang konsep alam semesta / orde kosmos
1

                                                      Mak
8 M


1.(c) Peranan bahasa Sanskrit dalam bidang kesenian dan kesusasteraan masyarakat awal di   
        Asia Tenggara
Soalan
Kod
Butiran
Markah
1(c)
F1
meningkatkan pencapaian bidang intelek masyarakat
1

F2
batu bersurat yang dijumpai mengandungi maklumat
1

F3
tentang agama,pemerintahan,raja dan undang
1

C3a
batu bersurat di Kutei menjelaskan keturunan raja
1

C3b
Batu bersurat Sungai Mas (Kedah Tua) berkaitan dengan agama Buddha
1

F4
memperlihatkan kemahiran asas yang tinggi untuk memahat tulisan pada batu
1

C4a
contohnya inskripsi di Palembang
1

F5
menunjukkan arahan dan pemberitahuan pemerintah kepada rakyat
1

C5a
batu bersurat di Lembah Bujang
1

F6
perkataan bahasa Melayu berasal dari perkataan Sanskrit
1

C6a
dosa/ duka/ derhaka/ manusia/ pahala/ rupa/ sengsara
1

F7
bahasa ilmu dan komunikasi kerajaan awal
1

F8
pengaruh dalam kesusasteraan
1

C8a
epik Ramayana dan Mahabrata serta Puranas
1

F9
pengaruhnya dalam puisi dan prosa Jawa
1

C9a
Negarakertagama, Sutasoma, Arjunwiwaha, Kunjarkarna
1

F10
penceritaan lisan dan wayang kulit
1

C10a
Mahabhrata lahir unsur yang diadun dengan unsur tempatan
1

C10b
Hikayat Pendawa Lima, Hikayat Seri Rama
1


                                                                          Mak 
6M