PUTRA SEJARAH

PUTRA SEJARAH

Tuesday, 19 August 2014

Bengkel Menjawab Sejarah


Tahniah kepada pelajar yang dapat menghadirkan diri walau pada hari itu hujan yang lebat. Semoga perkongsian dari En Bahtiar dapat di manfaatkan sebaik-baiknya.Terima kasih kpd pengacara majlis 'emcee' yang terpaksa bukak internet pepagi buta utk download teks emcee dari blog.Masih ada lagi teks tu kat entri di bawah. Biar kat situ jadi kenangan bahan sejarah.

Thursday, 14 August 2014

Teks Pengacara Bengkel Menjawab Sejarah SPMBismillahirohmanirahim..
Assalamualaikum wtb
Yang Berbahagia En Bahtiar bin Sukkor Guru Cemerlang Sejarah SMK Dato Ali Hj Ahmad , Pontian selaku penceramah undangan pada hari ini.
Yang Dihormati En Tee Tan Kue, Guru Kaunseling SMK Tunku Putra.
Yang di hormati En Mohd Zamni bin Sairun, Ketua Panitia Sejarah SMK Tunku Putra.
Barisan guru-guru,

Seterusnya rakan-rakan pelajar yang di kasihi sekalian.

Terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan keizinannya dapat kita sama-sama berada di dalam bilik seminar ini, dalam Program Bengkel Menjawab Sejarah SPM.Pihak majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada rakan-rakan pelajar yang dapat hadir pada hari ini.Semoga sepanjang program ini berlangsung kita akan mendapat tips-tips matapelajaran sejarah yang berguna bagi menghadapi peperiksaan SPM pada tahun ini.

Bagi memberkati majlis pada pagi Jumaat yang penuh berkat ini, majlis menjemput saudara Ahmad Zamir Fitri bin.................................untuk memimpin bacaan doa.
Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan.

[bacaan doa]

Amin...amin ya robbal alamin
Terima kasih di ucapkan kepada saudara Ahmad Zamir Fitri bin............................................
atas bacaan doa itu tadi.Semoga kita majlis pada hari ini akan mendapat rahmat dan keberkatan.Inshallah........

Dengan tidak membuang masa lagi, majlis menjemput En Bahtiar bin Sukkor, Guru cemerlang Sejarah SMK Dato Ali Hj Ahmad , Pontian untuk menyampaikan ceramah beliau.
Majlis dengan sukacitanya mempersilakan.

[ceramah]


Penutup

Demikianlah tadi ceramah amat menarik, yang telah disampaikan oleh En Bahtiar bin Sukkor.Semoga segala maklumat dan panduan yang telah diberikan semasa ceramah tadi akan dapat membantu kita untuk menjawab soalan sejarah dengan baik semasa peperiksaan nanti. Sama-sama kita berdoa agar dapat  mencapai kecemerlangan dalam mata pelajaran sejarah seterusnya dapat mengharumkan nama sekolah dengan keputusan yang cemerlang.
Sebagai tanda penghargaan dan terima kasih, majlis diteruskan dengan upacara penyampaian cenderamata.Sehubungan itu majlis dengan sukacitanya menjemput En Mohd Zamni bin Sairun Ketua Panitia Sejarah SMK Tunku Putra untuk menyampaikan cenderamata kepada Yang Berbahagia En Bahtiar bin Sukkor selaku penceramah pada hari ini.

Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan.

Dengan penyampaian cenderamata itu tadi, maka berakhirlah majlis pada hari ini.Pihak majlis sekali lagi merakamkan ucapan terima kasih kepada En Bahtiar bin Sukkor atas kesudian beliau  berkongsi ilmu dengan kita pada hari ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada pihak pimpinan sekolah terutamanya kepada Tn Hj Jumali bin Ahmad Pengetua SMK Tunku Putra.Setinggi-tinggi penghargaan kepada barisan Ahli Jawatankuasa Bengkel Menjawab Sejarah SPM yang telah memberikan komitmen yang jitu sehingga majlis ini dapat disempurnakan dengan jayanya.

Selaku pemimpin majlis pada hari ini, saya menyusun sepuluh jari memohon ampun dan maaf, sekirnya sepanjang mengacarakan majlis ini terdapat salah dan silap.
Saya akhiri majlis ini dengan lafaz

Wabillahi taufik walhidayah
Wassalamualaikumwarahmatullahi wabarakatuh


Thursday, 7 August 2014

Suka Suki Hari Raya

Suke lettew dapat ang pau


1)LATAR BELAKANG REVOLUSI PERTANIAN DAN REVOLUSI PERINDUSTRIAN DI EROPAH 

Revolusi bermaksud suatu perubahan besar yang berlaku mendadak dan menyeluruh dari segi politik,social atau ekonomi.Selain itu,terdapat dua jenis revolusi di Eropah iaitu yang pertama Revolusi Pertanian dan yang kedua Revolusi Perindustrian.Terdapat beberapa contoh revolusi seperti,revolusi politik.Berlaku apabila satu kebangkitan menukarkan system pemerintahan.Seperti system colonial kepada pemerintahan peribumi.Revolusi boleh berlaku dalam jangka masa yang lama dan secara berterusan.Selain itu,revolusi tidak berlaku secara mendadak malah berperingkat-peringkat.Revolusi pertanian berlaku akibat pengeluaran makanan secara besar-besaran.Lebihan pengeluaran makanan dijadikan sebagai bahan dagangan.Revolusi pertanian berperanan menyediakan asas bagi Revolusi perindustrian.

2)CIRI-CIRI,FAKTOR DAN KESAN PERKEMBANGAN
i)REVOLUSI PERTANIAN

Revolusi pertanian telah meningkatkan ekonomi Eropahfactor berlakunya revolusi Antaranya,perubahan dalam system penggunaan tanah.Yang kedua terdapat perubahan dalam system pemilikan tanah.Terdapat juga penggunaan kaedah atau teknik saintifik dalam pertanian.Kaedah ataupun teknik ini adalah seperti penanaman efisien,penggunaan peralatan baru dan penggunaan baja.Kaedah pemasaran produk pertanian dengan melakukan penanaman secara besar-besaran.Tuan tanah juga memanfaatkan tanah awam iaitu dengan membenarkan rakyat memanfaatkan tanah tersebut bertujuan untuk pengeluaran secara besar-besaran.Terdapat juga system penanaman secara berladang di mana terdapat kawasan yang lebih luas untuk penanaman secara besar-besaran.Kegiatan pertanian sepatutnya dijalankan secara besar-besaran bagi memaksimumkan keuntungan.

Dari segi factor perkembangan revolusi pertanian adalah disebabkan kemajuan teknologi ketika itu.Kaedah penanaman yang digunakan adalah secara bergilir.Ia bermaksud tanah tersebut digunakan secara berterusan sepanjang tahun.Walaupun terdapat perubahan musim, tanaman baru diperkenalkan seperti turnip dan kentang.Selain itu,dari peralatan terdapat alat menggali untuk menggali lubang yang lebih besar serta alat menugal.Kesannya,penanaman bijih benih dapat dilakukan secara serentak cara penanaman hasil pertanian dapat dipertingkatkan,penggunaan baja asli secara meluas membantu meningkatkan kesuburan tanah.Kaedah pemasaran produk pertanian dilakukan apabila terdapat lebihan hasil pertanian tersebut.Kesan ,pertanian telah menjadi punca ekonomi Negara.Penanaman bijiran seperti gandum dan jagung pilihan utama dalam bidang pertanian.Apabila hasil pertanian ini mencukupi untuk keperluan harian,lebihan produk akan dieksport. revolusi pertanian adalah bidang yang dapat menyediakan makanan yang mencukupi.Maka,peladang besar menjadi pedagang antarabangsa.Kegiatan Revolusi perindustrian iaitu pembuatan telah menggatikan pertanian.Kesannya,ramai rakyat menjadi buruh industry.Kemudian,kedudukan tuan tanah diambil alih oleh pemilik kilang.ii)REVOLUSI PERINDUSTRIAN

Peralihan industry desa kepada perkilangan.Perindustrian ini telah menghasilkan produk secara kecil-kecilan. ciptaan mesin baru dihasilkan secara besar-besaran mengubah kepada perkilangan.mesin dapat mengeluarkan barangan secara berterusan.Lebihan produk yang dihasilkan telah diperdagangkan secara komersial. skala pengeluaran bertambah besar 

.Penggunaan mesin berkuasa wap yang digunakan untuk memacu bot telah menggantikan tenaga manusia Para pedagang telah mendapat keuntungan daripada aktiviti tersebut dan keuntungan tersebut digunakan untuk mempertingkatkan aktiviti pengeluaran dan perdagangan.pelbagai mesin telah direka melalui kajian dan kreativiti para ahli teknologi dan saintis.John Newcomen  telah mencipta mesin enjin berkuasa wap hasil pembakaran arang batu .penciptaan kereta api dan kapal laut.James Watt memperbaik lagi enjin berkuasa wap cipataan John Newcomen yang dapat mengeluarkan tenaga lebih efisien.Flying Shuttle mesin dalam industry tekstil rekaan John Kay bertujuan untuk mempercepatkan kerja menenun kain.Oleh itu,tercipta mesin pemintal benang Spinning Jenny dan Water Frame membantu pekerja memintal benang dengan lebih banyak 

lebihan produk perindustrian diperdagangkan pada peringkat antarabangsa dan keuntungan dimaksimumkan.Britain penggendali perdagangan antarabangsa .Menjadi Negara penjajah utama kerana memerlukan lebih banyak bahan mentah.,British menjadi kuasa maritime yang ulung.Sistem pengangkutan telah dipertingkatkan oleh Britain bagi melakukan aktiviti mengeksport modal ke seberang laut.Perubahan system domestic berlaku dengan penciptaan kereta api.Maka,lebih banyak gerabak dapat mengangkut barangan dan juga pekerja kilang. golongan buruh dan majikan.Hal ini kerana,golongan buruh yangt tidak mendapata layanan atau pembelaan sewajarnya.Pekerja bawahan pula tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan ini.Majikan pula ketika itu tidak semuanya bertimbang rasa.Mereka terpengaruh pada falsafah dan system ekonomi bebas di mana tiada campur tangan kerajaan.

3)JELASKAN ASPEK SUMBANGAN REVOLUSI PERTANIAN TERHADAP PERKEMBANGAN REVOLUSI PERINDUSTRIAN DI EROPAH.

Modal yang disediakan oleh peladang kain antara penyumbang kepada Revolusi Perindustrian.Para pleading yang kaya hasil daripada pertanian telah melabur lebihan modal mereka dalam perindutriansikap peladang yang sanggup mengambil risiko walaupun tidak menjanjikan pulangan dalam bidang perindustrianmenyediakan bahan makanan untuk menampung keperluan pekerja kilang yang semakin meningkat,Britain tidak bergantung kepada pengimportan bahan makanan dari luar.Dana yang diselamatan dapat dilaburkan dalam sector industrydana ini,dapat mebantu lagi pertumbuhan dan perkembangan industrydibantu dengan rekaan dalam bidang sains dan teknologi.Semangat dan kegiatan keusahawanan yang dijalankan member banyak sumbangan kepada revolusi ini.semangat inovatif dan kreativiti peladang

 4)BAGAIMANAKAH KITA MEMANFAATKAN SUMBER BAHAN MENTAH/YANG ADA DI  MALAYSIA BAGI KEMAJUAN NEGARA.

Sumber bahan mentah bermanfaat .pembukaan tanah-tanah baru untuk pertanian.Penubuhan FELDA disebabkan buah kelapa sawit dan getah .Kegunaan yang yang pelbagai .memudahkan urusan bahan mentah penyatuan tanah-tanah untuk pertanian diletakkan di bawah FELCRAurusan,program buku merah untuk menilai keberkesanan projek pertanian diadakan.,penubuhan pusat penyelidikan pertanian ditubukan untuk melakukan  kajian mengenai bahan mentah untuk masa hadapan.Antara pusat penyelidikan yang ditubuhkan ialah MARDI yang   menjalankan penyelidikan dari segi sains, teknikal, ekonomi dan sosial berkenaan dengan: pengeluaran, penggunaan dan pemprosesan segala tanaman (kecuali getah, kelapa sawit dan koko), ternakan dan makanan.MARDI juga pusat pengumpulan dan penyebaran maklumat dan nasihat berkenaan dengan perkara saintifik, teknikal dan ekonomi yang berkaitan dengan industri makanan dan pertanian serta industri asas tani. Memberi pelbagai jenis latihan untuk memajukan industri makanan dan pertanian serta industri asas tani.Penubuhan FAMA bertujuan menyelia,meyelaras,mengawalselia dan memajukan pemasaran keluaran pertanian Malaysia,termasuk pengimportan dan pengeksportan. pembangunan lima tahun adalah untuk memajukan Negara.Penubuhan Lembaga Industri Berat Negara(MIDA)adalah untuk menyelaras industry Negara.Penyediaan kawasan zon bebas perdagangan di Senawang dan Sg Way dan pengurangan cukai adalah bertujuan menarik pelabur asing. dasar ekonomi baru dilancarkan untuk membangunkan Negara selain pertanian.PETRONAS adalah salah satu dasar ekonomi baru yang ditubuhkan untuk usaha cari gali minyak.Kerajaan telah menyediakan tenaga buruh mahir untuk keperluan industry.teknolgi moden juga merupakan  keperluan industry di samping membuat penambahbaikan infrastruktur  menubuhkan Universiti Pertanian Malaysia(UPM).Segalan kemajuan yang dikecapi melalui manfaat bahan mentah menjadikan Malaysia kawasan aman,bebas dan berkecuali. pengangkutan dan perhubugan adalah factor kemajuan Malaysia.

 5)JELASKAN KEJAYAAN NEGARA MALAYSIA SETELAH MEMANFAATKAN SUMBER BAHAN MENTAH/YANG ADA DI MALAYSIA.

kemajuan ekonomi Negara adalah bahan mentah.Bahan-bahan mentah yang terdapat di Malaysia pelbagai pemodenan yang berlaku dalam sector pertanian seperti kegunaan jentera-jentera moden.Kegiatan maritim juga berkembang dengan pesat melalui hubungan dagangan Malaysia dengan Negara asinghubungan antarabangsa berkembang.Maka,Malaysia akan menjadi pusat tumpuan pelancong asing seantero duniateknologi moden memesatkan  pembangunan dan ekonomi Negarapenambahbaikan  telah dilakukan untuk menaikkan taraf kemajuan system komunikasi  memudahkan lagi interaksi dengan Negara luar tanpa had.Malaysia juga mampu untuk membuka lebih banyak tanah baru untuk pertanian.

 6)i:CABARAN YANG DIHADAPI OLEH MALAYSIA DALAM MEMAJUKAN NEGARA.

mesti dilalui ialah tekanan daripada Negara maju . strategi yang tepat untuk menyaingi Negara-negara tersebut. akan berlaku pencemaranmencari penyelesaian bagi mengatasi masalah pencemaran yang kian buruk seperti pencemaran udara dan air.Nilai wang di dunia kian meningkatakan membawa kepada kenaikan harga barang.Hal ini amat mebimbangkan kerana jika ekonomi berada dalam keaadaan yang tidak stabilmencapai segala kemajuan dari segi teknologi dan komunikasi amat sukar dan memerlukan tenaga mahirKekurangan tenaga mahir meyukarkan dan melambatkan proses . Malaysia sebagai Negara maju 

  ii)LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENGATASI CABARAN.

 kita harus memperkukuhkan perpaduan rakyat.Kesefahaman amat penting kerana ia adalah tunjang kepada kemajuan Negarapelbagai idea baru dan penyelesaian masalah yang dihadapi. masyarakat memainkan peranan yang amat penting dengan meneroka teknologi baru. dilaksanakan dengan melihat perkembangan teknolgi Negara-negara luar dan mengaplikasikannya.Kita juga boleh membuat perubahan kepada teknolgi tersebut agar terdapat pembaharuanmeningkatkan lagi penyelidikan dan pembangunan(R&D) dengan melihat segala kekurangan yang perlu ditambah baik.Dasar ekonomi baru perlu diteruskan.Mutu pendidikan di Malaysia juga perlu ditingkatkan agar generasi seterusnya tahu dan mempunyai perancangan yang lebih bernas . dapat membuat pembaharuan terhadap kemajuan yang sedia agar agar menjadi lebih baik.


 7)NYATAKAN NILAI-NILAI MURNI/PATRIOTISME DARIPADA REVOLUSI PERTANIAN DAN REVOLUSI PERINDUSTRIAN YANG BOLEH DITERAPKAN DEMI KEMAJUAN NEGARA KITA.

 menanamkan semangat patriotisme dan nilai-nilai murni dalam diri agar kemajuan Negara dapat dicapai.melatih diri agar menjadi seorang yang berdikari .Jadikan kemajuan Negara lain sebagai panduan untuk memajukan Negara.bertuah kerana dapat hidup di Malaysia yang kaya dengan pelbagai sumber alam sekitar ciptaan tuhan. haruslah bijak memanfaatkannya.Untuk memajukan Negara tercinta kita tidak boleh bersikap mudah putus asa.Jika kita tidak rajin berusaha juga kita mungkin akan mengalami kerugian kerana mungkin terdapat kebaikan terhadap kemajuan yang kita lakukan jika kita memamanfaatkan sepenuhnya.Nampak akan kebaikkannya akan memanfaatkannya.Mencapai taraf Negara mudah bukanlah  mudah,kita harus bersifat kreatif dan inovatif.Setiap penemuan yang dijumpa,kita haruslah kreatif dalam mengaplikasikannya.sesetengah orang amat sukar menerima perubahan zaman yang serba moden dan maju ini.Jadi kita haruslah bersiap sedia menerima perubahan tersebut agar tidak ketinggalan dengan kemajuan dunia yang serba baru ini.Keamajuan juga tidak akan dikecapi jika Negara mengalami masalah perpaduan. saling memahami dan bekerjasama dalam meningkatkan taraf kemajuan Negara.Keamanan yang dikekalkan juga haruslah berkekalan agar tiada peresengketaan berlaku dalam perbuhan zaman yang moden ini.kesibukan mencipta kemajuan Negara jangan dilupa pula tradisi yang telah lama wujud dalam Negara ini,kerana tradisi ini juga merupakan factor yang membantu dalam kemajuan Negara.

 8)RUMUSAN

 pengetahuan baru tentang revolusi pertanian dan perindustrian.
 sukar dan plebagai cabaran serta perkara harus dilakukan untuk pergi ke peringkat sterusnya hingga diiktiraf menjadi Negara majudalam mencapai kecemerlangan diri,bangsa dan Negara adalah dengan mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai perkembangan dunia. tahu apa yang perlu dilakukan untuk masa hadapan.Kita harus mempunyai pelan strategi yang terbaikMalaysia dapat menyaingi Negara-negara maju lain dari segi pembangunan,ekonomi dan socialMalaysia dapat melahirkan generasi yang lebih baik untuk masa hadapan bagi melopori ekonomi Negara Malaysia kepada yang lebih cemerlang.

SELAMAT HARI RAYA AIDIL FITRI 1345 H

Terima Kasih atas kehadiran kalian  ~ Selamat Hari Raya Aidil Fitri Maaf Zahir Batin

 Nota Sejarah Kertas 3


Soalan
Huraian
1
Pengenalan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian

1.       Perubahan besar yang berlaku secara mendadak dan menyeluruh.
2.       Bidang politik,social atau ekonomi.                               
3.       Memberikan kesan kepada bidang.
4.       Kehidupan manusia.
5.       Contoh revolusi politik
6.       Menukarkan system pemerintahan.
7.       Memakan masa yang agak lama dan secara berterusan.
8.       Negara pertama.
9.       Revolusi Perindustrian ini ialah Britain.
10.   Pertanian.
11.   Asas bagi Revolusi Perindustrian.

2
Terangkan revolusi pertanian dan revolusi perindustrian di Eropah.
Revolusi Pertanian:

1.       Pengeluaran makanan secara besar-besaran.
2.       Perubahan dalam sIstem pemilikan tanah lain yang pertama.
3.       Sistem pemilikan tanah persendirian
4.       Pemilikan tanah awam.
5.       Tanah awam ini
6.       Digunakan untuk bercucuk tanam
7.       Memelihara ternakan
8.       Memburu binatang
9.       Tasik
10.   Menampung kehidupan harian
11.   Pertambahan penduduk,hasil pertanian perlulah dipertingkatkan.
12.   Memanfaatkan tanah awam
13.   Pengeluaran pertanian secara besar-besaran
14.   Memagari tanah awam tersebut
15.   Mendapatkan kelulusan daripada Parlimen
16.   Akta pemagaran Tanah
17.   Kawasan yang lebih luas
18.   Penanaman secara besar-besaran
19.   Kehidupan mereka kini,telah kehilangan punca rezeki
20.   Golongan petani kecil-kecilan
21.   Sebahagian daripada buruh ladang
22.   Berhijrah ke kawasan Bandar dan mnjadi buruh kilang
23.   Kaedah dan ciptaan peralatan
24.   Penanaman dilakukan secara lebih efisien
25.   Dihasilkan dengan lebih lumayan
26.   Penanaman secara bergilir
27.   Menanam sejenis tanaman yang bverbeza mengikut musim
28.   Tidak ada tanah yang perlu ditinggalkan kosong
29.   Tanaman barun turut diperkenalkan seperti turnip dan ubi kentang
30.   Alat yang dicipta oleh Jethro Tull
31.   Menggali dan menugal
32.   Kuantiti hasil juga mula digunakan
33.   Baja asli telah tanaman lebih subur
34.   Hasil pertanian bertambah
35.   Lebihan produk
36.   Perdagangkan
37.   Kuantiti dan kuantiti hasil

Revolusi Perindustrian:
1.       Peladang yang menjadi kaya
2.       Melaburkan lebihan modal
3.       Sanggup mengambil risiko
4.       Revolusi pertanian menampung permintaan dan keperluan para  pekerja kilang yang kian meningkat
5.       Tidak perlu terlalu bergantung pada pengimportan bahan tersebut dari luar
6.       Membantu pertumbuhan
7.       Rekaan dalam bidang sains
8.       Kegiatan keusahawan
9.       Kegiatan James Watt dan Boulton
10.   Daya kreativiti semangat inovatif serta kegiatan keusahawanan
11.   Kaeadh dan ciptaan baru
12.   Ciptaan baru atau mesin
13.   Pengeluaran barangan telah dapat dihasilkan secara besar-besaran
14.   Diperdagangkan atau dikomersialkan
15.   Merangkumi perubahan dalam teknik pengeluaran
16.   Mengkomersialkan barangan yang dihasilkan
17.   Pemodal tidak dapat melibatkankegiatan industri mereka
18.   Menjurus atau mengkhusus dalam satu bidang

3.
Jelaskan kesan-kesan revolusi pertanian dan revolusi perindustrian di eropah pada abad ke 18.

1.       Menjadi punca ekonomi negara.
2.       Peningkatan perdangangan.
3.       Perubahan dalam bidang pengangkutan.
4.       Kemunculan golongan buruh dan majikan.
5.       Eropah menjadi kuasa yang kuat dan kaya.
6.       Pertanian telah dikormesialkan.
7.       Lebihan produk di eksport.
8.       Peladang besar menjadi pedagang antarabangsa.
9.       Menyediakan makanan yang cukup.
10.   Tenaga buruh yang ramai.
11.   Pembuatan dan pengilangan menggantikan pertanian.
12.   Rakyat terlibat sebagai pekerja atau buruh industri.
13.   Perindustrian menjadi punca ekonomi baru.
14.   Berlaku perubahan sosial.
15.   Tuan tanah diganti oleh pengusaha dan pemilik kilang.
16.   Keuntungan dapat dimaksimumkan.
17.   Wujud perdagangan anatarabangsa(eksport/import)
18.    Sumbangan dalam sektor pertanian berkurangan.
19.   Rekaan dan penggunaan kereta api.
20.   Rekaan enjin berkuasa wap.
21.   Boleh menarik gerabak bagi mengangkut barangan.
22.   Kemunculan kapal laut.
23.   Jentera berkuasa wap.
24.   Muncul pergerakan Luddite.
25.   Akta Antipenggabungan.
26.   Kanak-kanak bawah umur 10 tahun dieksploit di kilang dan lombong.
27.   Penubuhan kesatuan sekerja.
28.   Wujud akta Parlimen/Akta Lombong/Akta Sepuluh Jam.

4.
Cadangkan langkah-langkah Malaysia untuk memajukan bidang pertanian dan perindustrian.

1.       Mengusahakan pertanian secara komersial.
2.       Insentif/subsidi daripada kerajaan.
3.       Menggalakkan R&D
4.       Mencari pasaran baru.
5.       Mempelbagaikan produk pertanian.
6.       Memberi bantuan mesin.
7.       Menggalakkan industri kecil dan sederhana.
8.       Meningkatkan kualiti produk.
9.       Pertukaran teknologi dalam bidang perindustrian
10.   Melatih tenaga mahir/anjurkan kursus.
11.   Contoh PUSPATRI
12.   Menambahkan pusat kemahiran dan latihan.
13.   Kerjasama dengan syarikat antarabangsa.
14.   Contoh Jepun/Korea
15.   Menggalakkan pelabur asing menanam modal.
16.   Meneruskan Dasar Ekonomi Baru.
17.   Memberi peruntukan yang besar dalam bidang pertanian dan perindustrian.
18.   Meningkatkan pengetahuan dalam bidang ICT.
19.   Memperbaiki jaringan pengangkutan/infrastruktur.
20.   Memastikan keharmonian negara.
21.   Memastikan kestabilan politik.
22.   Memperkukuhkan perpaduan kaum.
23.   Konsep 1 Malaysia.
24.   Memperkukuh peranan negara sebagai hub halal.

5
Berdasarkan pemerhatian anda, jelaskan kejayaan yang dicapai oleh negara dalam bidang pertanian dan perindustrian.

Pertanian
1.       Pengeluar komoditi dunia( koko,getah/kelapa sawit).
2.       Kemajuan bioteknologi.
3.       Minyak sawit sebagai altenatif petrol.
4.       Menjadikan pertanian satu industri penting.
5.       Menjadi pusat pengeluaran herba.
6.       Ladang herba.(NASUHA)
7.       Contoh Misai Kucing/Kacip fatimah/Tongkat Ali/Stevia.
8.       Mewujudkan agro pelancongan.
9.       Pelopor hub halal dunia.
10.   Pengeluar makanan halal dunia.
11.   Penyelidikan baka padi oleh LPN
12.   Penyelidikan baka ikan oleh LKIM
13.   Melakukan (R&D ) dalam bidang pertanian.
14.   Mencari pasaran baru dalam pertanian.
15.   Mengadakan promosi dan pameran.


Perindustrian

1.       Pembuatan automobil/industri berat.
2.       Kereta keluaran Malaysia.
3.       Contoh PROTON /PERODUA.
4.       Menyediakan zon perdagangan bebas.
5.       Contoh Pulau Langkawi/Rantau Panjang/Pengkalan Kubur.
6.       Perkembangan sektor perkilangan.
7.       Contoh Pulau Pinang/Shah Alam/Pasir Gudang.
8.       Kemajuan industri elektronik.
9.       Pembangunan wilayah pembagunan ekonomi (NCER,ECER,WPI)
10.   Koridor Raya Multimedia.
11.   Perkembangan petrokimia.
12.   Pelaburan dalam petroleum di luar negara.
13.   Pertukaran teknologi Malaysia dengan negara serantau
14.   Contoh Brunei /Indonesia/Thailand

6
Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia pada abad ke 21 dalam memajukan bidang pertanian.

Cabaran.
 1. Banyak tanah di tebusguna untuk perindustrian.
 2. Golongan muda tidak berminat dalam sektor pertanian.
 3. Kekurangan tenaga pekerja.
 4. Kekurangan modal.
 5. Pandangan sinis masyarakat terhadap sektor pertanian.
 6. Teknologi masih rendah.
 7. Bergantung kepada teknologi luar.
 8. Pasaran terhad.
 9. Harga komoditi tidak menentu.
 10. Kekurangan pengetahuan dalam bidang pertanian.


Langkah untuk memajukan pertanian.

 1. Galakan daripada kerajaan.
 2. Memberi bantuan kewangan/modal
 3. Kempen “pertanian adalah perniagaan”
 4. Memberi bantuan mesin
 5. Memberi bantuan teknikal dan nasihat.
 6. Meningkatkan R&D dalam bidang pertanian.
 7. Melakukan penyelidikan dan inovasi
 8. Menyediakan kemudahan asas.
 9. Menarik pelabur luar menanam modal dalam bidang pertanian.
 10. Menyediakan pelbagai insentif.
 11. Memajukan industri asas tani.
 12. Memajukan industri kecil dan sederhana.
 13. Contoh SME CORP
 14. Memperbanyakkan institusi latihan dalam bidang pertanian.
 15. Menetapkan harga minimum untuk hasil pertanian.
 16. Mempromosikan produk asas tani ke luar negara.
 17. Meneroka pasan baru.
 18. Memperkukuh peranan negara sebagai hub halal.

7
Nyatakan nilai-nilai murni atau ikhtibar yang diperoleh daripada perkembangan pertanian dan perindustrian di negara kita.

 1. Memanfaatkan kurniaan tuhan.
 2. Berdikasi
 3. Tidak putus asa
 4. Rajin berusaha
 5. Berani menghadapi cabaran.
 6. Semangat meneroka.
 7. Bercita-cita tinggi.
 8. Sikap inovatif dan kreatif.
 9. Sikap sedia menerima perubahan.
 10. Kepentingan ilmu pengetahuan untuk membangunkan negara.
 11. Mengekalkan tradisi pertanian negara.
 12. Bekerjasama
 13. Cekal
 14. Bersungguh-sungguh.
 15. Memiliki sikap toleransi.
 16. Mengekalkan keamanan
 17. Memelihara perpaduan.
8
Rumusan
 1. Kesedaran pentingnya pertanian kepada negara.
 2. Tidak terlalu bergantung kepada negara lain.
 3. Contoh beras,buah-buahan.
 4. Sektor perindustrian dapat mewujudkan peluang pekerjaan.
 5. Pertanian dan perindustrian dapat meningkatan KDNK negara.
 6. Menyahut cabaran wawasan 2020.
 7. kebijaksanaan seimbangkan pembangunan sektor perindustrian dan pertanian.
 8. Peranan kerajaan.