PUTRA SEJARAH

PUTRA SEJARAH

Tuesday, 31 May 2011

Tajuk Tudingan Tema 7 ~ Bab 3 (Esei)
1.(a) Nyatakan cara penyebaran agama  Hindu dan Buddha  di Asia Tenggara

Soalan
Kod
Butiran
Markah
1(a)
F1
Dibawa oleh Ksyatria atau tentera
1

H1a
Disebar melalui golongan penakluk dari India
1

H1b
Membentuk jajahan takluk di Asia Tenggara
1

F2
Dibawa oleh pedagang atau Vaisya
1

H2a
Perdagangan dua hala berkembang pada abad ke 5 SM
1

H2b
India mendapat logam emas dariAsia Tenggara
1

H2c
Maharaja Vespian Rom memberhentikan perdagangan emas dengan India
1

H2d
mengelak kehilangan sumber emas
1

H2e
memberi ruang lebih luas perdagangan antara India dengan Asia Tenggara
1

F3
dibawa oleh golongan Brahmin
1

F4
pengambilan aspek kebudayaan yang menarik
1

H4a
kemudian disesuaikan dengan budaya tempatan
1

H4b
bukti arca ikatan tali kulit harimau yang ditemui di Srivijaya
1

               
                                                       Mak              
6M

               1.(b) Pengaruh Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran
          kerajaan awal di Asia Tenggara
Soalan
Kod
Butiran
Markah
1(b)
F1
mengamalkan sistem beraja dari India
1

H1a
bermulanya penggunaan gelaran raja untuk ketua kerajaan
1

F2
raja berada di puncak pemerintahan
1

H2a
selepas itu pembesar iaitu Brahmin
1

H2b
diikuti dengan rakyat
1

H2c
hamba golongan paling bawah
1

F3
raja berkuasa mutlak
1

H3a
meliputi pentadbiran / hubungan luar / ketenteraan
1

H3b
perintah raja menjadi undang-undang
1

HC3
sesiapa melanggar perintah dianggap menderhaka / mereka tidak diampunkan
1

H3d       
raja dikehendaki adil terhadap golongan yang diperintah
1

F4
raja sebagai bayangan tuhan
1

H4a
lahir konsep dewa-raja dalam sistem pemerintahan
1

H4b                
dipercayai memiliki kesaktian
1

F5
lahir unsur mitos dan legenda asal usul raja
1

H5a
bertujuan mengukuhkan kedudukan dan status
1

F6
wujud adat istiadat pertabalan raja
1

H6a
bertujuan mengukuhkan kedaulatan raja
1

H6b
upacara dipimpin oleh golongan Brahmin
1

H6C
dapat membezakan kedudukan raja daripada golongan yang diperintah
1

F7
raja berkuasa terhadap seluruh alam semesta
1

H7a
bertujuan menjadi raja terulung
1

H7b
mendirikan kompleks kota
1

H7c
lambang konsep alam semesta / orde kosmos
1

                                                      Mak
8 M


1.(c) Peranan bahasa Sanskrit dalam bidang kesenian dan kesusasteraan masyarakat awal di   
        Asia Tenggara
Soalan
Kod
Butiran
Markah
1(c)
F1
meningkatkan pencapaian bidang intelek masyarakat
1

F2
batu bersurat yang dijumpai mengandungi maklumat
1

F3
tentang agama,pemerintahan,raja dan undang
1

C3a
batu bersurat di Kutei menjelaskan keturunan raja
1

C3b
Batu bersurat Sungai Mas (Kedah Tua) berkaitan dengan agama Buddha
1

F4
memperlihatkan kemahiran asas yang tinggi untuk memahat tulisan pada batu
1

C4a
contohnya inskripsi di Palembang
1

F5
menunjukkan arahan dan pemberitahuan pemerintah kepada rakyat
1

C5a
batu bersurat di Lembah Bujang
1

F6
perkataan bahasa Melayu berasal dari perkataan Sanskrit
1

C6a
dosa/ duka/ derhaka/ manusia/ pahala/ rupa/ sengsara
1

F7
bahasa ilmu dan komunikasi kerajaan awal
1

F8
pengaruh dalam kesusasteraan
1

C8a
epik Ramayana dan Mahabrata serta Puranas
1

F9
pengaruhnya dalam puisi dan prosa Jawa
1

C9a
Negarakertagama, Sutasoma, Arjunwiwaha, Kunjarkarna
1

F10
penceritaan lisan dan wayang kulit
1

C10a
Mahabhrata lahir unsur yang diadun dengan unsur tempatan
1

C10b
Hikayat Pendawa Lima, Hikayat Seri Rama
1


                                                                          Mak 
6M

No comments:

Post a Comment