PUTRA SEJARAH

PUTRA SEJARAH

Tuesday, 31 May 2011

Tajuk Tudingan Tema 8 ~ Bab 5

ISI KANDUNGAN PERJANJIAN AQABAH PERTAMA

 • Suku Aus dan Khazraj hendaklah beriman kepada Allah dan Rasul
 • Suku Aus dan Khazraj berjanji akan membantu perjuangan Nabi Muhammad s.a.w
 • Mereka berjanji tidak akan melakukan amalan jahiliah seperti mencuri, minum arak dan membunuh bayi perempuan

ISI KANDUNGAN PERJANJIAN AQABAH KEDUA
 • Suku Aus dan Khazraj memeluk Islam
 • Mengukuhkan lagi taat setia kepada nabi Muhammad s.a.w
 • Menjemput nabi Muhammad s.a.w dan orang Islam di Makkah berhijrah ke Madinah
 • Mereka menyediakan tempat tinggal dan menjanjikan keselamatan untuk baginda dan orang Islam Makkah.
 • Mereka juga menyatakan kesediaan mempertahankan Islam

PRINSIP PEPERANGAN DALAM ISLAM
 • Peperangan tidak dibenarkan kecuali untuk mempertahankan maruah diri, bangsa, agama dan negara
 • Peperangan hanya boleh dilakukan dengan keizinan Allah
 • Allah membenarkan berperang untuk mencari keamanan
 • Peperangan dalam Islam untuk menentang kezaliman dan mempertahankan diri
 • Islam menganjurkan perdamaian jika pihak musuh inginkan perdamaian
 • Tentera Islam dilarang membunuh sesuka hati
 • Tidak dibenarkan membunuh orang yang lemah seperti orang tua, kanak-kanak dan wanita, pesakit dan orang yang menyerah diri
 • Mereka dilarang membunuh binatang ternakan
 • Mereka dilarang memusnahkan tanam-tanaman
 • Mereka dilarang merobohkan tempat ibadat

KEPENTINGAN PEMBUKAAN SEMULA KOTA MAKKAH
 • Menunjukkan sifat pemaaf Nabi Muhammad s.a.w
 • Kaabah terpelihara daripada unsur-unsur jahiliah
 • Penyembahan berhala dihapuskan selama-lamanya
 • Masyarakat mendalami ilmu pengetahuan Islam
 • Kota Makkah dijadikan kota suci umat Islam
 • Pembuka jalan ke arah penyebaran Islam ke seluruh tanah Arab
 • Mewujudkan pusat pemerintahan Islam yang kuat di Makkah

No comments:

Post a Comment