PUTRA SEJARAH

PUTRA SEJARAH

Wednesday, 1 June 2011

Tajuk Tudingan Tema 8~Bab 5 (Piagam Madinah)


BERIKAN ISI KANDUNGAN PIAGAM MADINAH

F1   Nabi Muhammad s.a.w sebagai ketua negara di Madinah
F2   Baginda sebagai ketua hakim
F3   Menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat
F4   masyarakat Madinah bebas mengamalkan agama masing-masing
F5   Bebas mengamalkan adat mereka selagi tidak bercanggah dengan agama Islam
F6   Masyarakat Madinah dianggap sebagai satu ummah
F7   Mereka tidak boleh bermusuhan sesama sendiri
F8   Undang-Undang Islam diguna secara menyeluruh
F9   Peraturan kekeluargaan boleh diamalkan selagi tidak bertentangan dgn Islam
F10 Masyarakat Madinah bekerjasama memajukan ekonomi
F11 Unsur penipuan dan riba dihapuskan
F12 Semua masyarakat dikehendaki mempertahankan Madinah
F13 Keselamatan org Yahudi terjamin selagi mereka mematuhi Piagam Madinah
F14 Org Yahudi mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain utk menikmati keselamatan dan 
       kebebasan

TERANGKAN KEPENTINGAN PIAGAM MADINAH

F1    Perlembagaan bertulis pertama digubal di dunia
F2    Menunjukkan pandangan luas Nabi Muhammad s.a.w
F3    Perpaduan dan persefahaman dapat diwujudkan
F4    Unsur-unsur Islam boleh dipraktikkan dalam masyarakat majmuk
F5    Menunjukkan kepintaran Nabi Muhammad s.a.w mengatur pemerintahan
F6    Menegakkan keadilan ekonomi
H6a  Amalan riba, penipuan, rasuah dan penindasan dilarang
H6b  Sifat timbang rasa dan amalan bersedekah digalakkan
F7    Masyarakat baru berasaskan ummah iaitu masyarakat yang hidup bersatu padu
        dan aman
F8    Menegakkan keadilan sosial
H8a  Taraf dan kedudukan rakyat adalah sama
H8b  Persamaan hak dan persaudaraan Islam
F9    Syariah Islam yang diperkenalkan adalah adil
F10   Sistem pemerintahan yang meletakkan Allah sebagai kuasa tertinggi
H10a  Baginda menyusun perlembagaan negara dahulu sblm mengasaskan kerajaaan
H10b Masyarakat Madinah diikat terlebih dahulu dengan perjanjian yg lengkap
F11    Piagam ini berjaya menyusun kehidupan masyarakat yang sistematik
H11a Setiap kaum terikat dengan undang-undang yang digariskan
H11b Semua bangsa mempunyai hak dalam negara Madinah
F12    Madinah menjadi kuat dan disegani oleh negara luar

No comments:

Post a Comment