PUTRA SEJARAH

PUTRA SEJARAH

Friday, 10 June 2011

Tajuk Tudingan Tema 9~Bab 10

TERANGKAN CARA KEMASUKAN BURUH DARI CHINA KE TANAH MELAYU


F1      Melalui Sistem Tiket Kredit
H1a    Bakal imigran ke Tanah Melayu dikumpulkan dari negara China oleh Kheh Thau (ketua)
H1b    Ketua dibayar sejumlah wang bagi setiap imigran China yang di bawa
H1c    Bakal-bakal imigran ini dikenali sebagai sin kheh
H1d    Sin Kheh perlu membuat perjanjian lisan atau bertulis  untuk menjelaskan hutang mereka
           dengan cara bekerja dengan majikan dalam tempoh tertentu
H1e    Apabila Sin Kheh sampai dipelabuhan, mereka akan di ambil oleh pemborong buruh
           yang akan bertindak sebagai orang tengah

F2      Melalui Sistem Pengambilan Kakitangan
H2a    Majikan akan menghantar pegawainya ke China untuk mendapatkan buruh
H2b    Segala tambang dan perbelanjaan buruh dibiayai oleh majikan
H2c    Pegawai yang dihantar bertanggungjawab mengiringi buruh sehingga sampai kepada majikan

F3      Melalui Sistem Pengambilan Rumah Kongsi
H3a    Pengambilan buruh dilakukan oleh pegawai dari negara China yang dilantik oleh sebuah
           rumah kongsi
H3b    Pegawai tersebut akan membiayai segala perbelanjaan buruh-buruh sehingga mereka
           sampai di rumah kongsi di Tanah Melayu
H3c    Apabila buruh diserahkan kepada tuan punya rumah kongsi, pembawa buruh akan
          di bayar dengan kadar tertentu seperti yang telah dipersetujui bagi setiap buruh yang dibawanya

No comments:

Post a Comment