PUTRA SEJARAH

PUTRA SEJARAH

Wednesday, 15 June 2011

Tajuk Tudingan Tema 9~Bab 10 (Cara Kdtgn Buruh India)

Terangkan Cara kedatangan Buruh dari India

F1     Melalui Sistem Buruh Bebas/Merdeka
H1a   Datang sendiri dengan biaya masing-masing
H1b   Kedatangan mereka diaturkan oleh orang/kumpulan tertentu
H1c   Mereka bebas memilih tempat bekerja

F2     Sistem Kontrak
H2a   Perjanjian dibuat oleh buruh dari India dengan majikan di Tanah Melayu
H2b   Buruh akan bekerja dengan majikan dlm tempoh tertentu (1-3 tahun)
H2c   Bayaran paling minimum ( 9-13 sen sehari)
H2d   Akibatnya wujud penindasan
H2e   Sistem ini pernah disifatkan sebagai perhambaan yang tidak ketara

F3     Sistem Kangani
H3a   Diperkenalkan dgn berkuatkuasanya Undang-Undang Tabung Imigresen India
H3b   Kangani bermaksud ketua, tandil atau mandur
H3c   Seseorang kangani yg diberi kepercayaan majikan di hantar ke India utk mencari buruh
H3d   Kangani di beri wang pendahuluan
H3e   Kesannya kangani berlagak seperti pengurus agensi
H3f   1938, Sistem ini diharamkan kerana wujud penyelewengan oleh Kangani itu sendiri


No comments:

Post a Comment