PUTRA SEJARAH

PUTRA SEJARAH

Saturday, 6 August 2011

KBKK Tema 7~Bab 2 (Peningkatan Tamadun)

1. Pada pendapat anda bagaimanakah kegemilangan Tamadun China dan Tamadun India dapat dijadikan
    contoh untuk memajukan negara kita agar setanding dengan negara-negara maju yang lain.

F1     Membuat transformasi pendidikan
F2     Melicinkan jentera pentadbiran kerajaan
F3    Memajukan bidang pertanian dengan inovasi  baru dalam bidang pertanian
F4    Menggalakkan perkembangan ilmu pengetahuan melalui kaedah kajian saintifik
F5    Meningkatkan taraf hidup rakyat
F6    Menitikberatkan bidang sains dan teknologi
F7    Meningkatkan kadar pertumbuhan ekonomi
F8    Melahirkan ramai golongan profesional dalam pelbagai bidang

Mana-mana jawpan yang munasabah

No comments:

Post a Comment